Авторски надзор

След напълно одобрен проект и остойностяване от наша страна е добре нашият екип да поеме и авторския надзор при реализация, чрез който се осигурява контрол на всички извършени процеси от подизпълнителите. След всеки извършен процес на обекта се прави оглед и се оформя протокол, в който са описани евентуални отклонения от проекта. Корекцията се извършва до получаване на точни параметри спрямо проекта.

Оферта за авторски надзор се изготвя след направен интериорен проект. Обикновено варира от 70-100% от цената на пълния интериорен проект.