Оглед на място

Първа стъпка към пълноценна оферта е оглед на място и кратка беседа във връзка с желаните промени на помещението или сградата. Правят се снимки и се засичат площите за проектиране. Услугата е безплатна.