Изготвяне на оферта за интериорен проект

Офертата се изготвя след огледа. “Оглед на място” може да се избегне само при наличие на файл “Разпределение” от инвеститор при ново строителство. При реновиране на стар имот оглед се извършва задължително. Офертата за интериорен проект се изготвя в един от 3 възможни варианта: