Бюджетна оферта

Включва само план “Преразпределение”, консултация за материали, както и общи корекции на Ел. и ВиК системи спрямо новото разпределение.