оферта за интериорна консултация

Включва оглед на място и разговор с цел подобрение на интериора в рамките на 1 астрономически час. Съвети за цветово оформление и използване на конкретни материали. Разискване на специален въпрос, който има нужда от професионален подход.