Оферта за пълен интериорен проект

Включва следните елементи:

Идеен проект

Пълен набор от 3D визуализации след анкета и проверка на харесваните стилове и материали.

Работен проект

Пълен набор от работни чертежи, необходими за реализация:

Количествена сметка

Количествена сметка се изготвя след одобрен и приет работен чертеж. Включва най-важните елементи на интериора и описва използваните материали с количествата им. Необходима е за изготвяне на по-точни оферти за реализация.

Бюджетиране на интериорен проект
Фирмите за реализиране на проекта са предварително селектирани за получаване най-добри резултати спрямо изискванията на клиента.
 
Нашият ангажимент е да осигурим 2-3 алтернативни оферти за всеки интериорен елемент: ремонтни дейности, осветление, подови настилки, интериорен текстил и др.