360 градусова визуализация

Най-новата ни услуга дава възможност човек виртуално да влезне в помещението си и да се завърти на 360 градуса. Този вид визуализиране дава още по-реална представа за пространството. Поръчва се допълнително.